របៀបរកលេខចុងក្រោយ

នេះជាវិធីសាស្រ្ដមួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងអោយស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា។
វិធីសាស្រ្ដទាំងនេះគឺប្រហែលជាប្លែកបន្តិច ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចរកលេខចុងក្រោយដោយប្រើទំនាក់ទំនងពីមួយលេខចុងក្រោយ ពីរលេខចុងក្រោយ ធ្វើជាមួលដ្ឋាន។
នៅក្នុងការសរសេរនេះខ្ញុំយកទំនាក់ទំនង v\to k ដែល v ជាកន្សោមដើម k ជាសំនល់ចុងក្រោយបង្អស់។

1. របៀបរកមួយលេខចុងក្រោយនៃ N=a^p, \forall{a, p\in \mathbb{N}}

បើ p\equiv r(mod 4), r=1, 2, 3, 4 និង a\equiv x(mod 10), x\in \mathbb{N} គេបានៈ
N=a^p\equiv x^r(mod 10)
តាង v=x^r(mod 10)\equiv k(mod 10) នោះយើងបានមួយលេខចុងក្រោយនៃ N ស្មើនឹង k

2. របៀបរកពីរលេខចុងក្រោយនៃ N=a^p, \forall{a, p\in \mathbb{N}}

បើ p\equiv r(mod 20), r\in \mathbb{N}, 1\leq r\leq 20 និង a\equiv \overline{xy}(mod 100), x, y\in \mathbb{N}, 0\leq x\leq 9, 0\leq y\leq 9 នោះគេបានៈ
N=a^p\equiv v(mod 100) ក្នុងនោះ v=y^p(mod 100)+x(y^r)'(mod 10)
បើ v\equiv k(mod 100) នោះគេបាន k ជាពីរលេខចុងក្រោយនៃ N

3. របៀបរកបីលេខចុងក្រោយនៃ N=a^p, \forall{a, p\in \mathbb{N}}

បើ a\equiv \overline{xyz}(mod 10^3), x, y, z\in \mathbb{N}, 0\leq x\leq 9; 0\leq y\leq 9; 0\leq z\leq 9
នោះគេបានៈ
N=a^p\equiv v(mod 10^3) ក្នុងនោះ v=z^p(mod 10^3)+\overline{xy}(z^p)'(mod 10^2)+\overline{xy}^2(z^p)''(mod 10)
បើ v\equiv k(mod 10^3) នោះគេបាន k ជាបីលេខចុងក្រោយនៃ N

4. របៀបរក n+1 លេខចុងក្រោយនៃ N=a^p, a, p\in \mathbb{N}

បើ a\equiv \overline{x_0x_1...x_n}(mod 10^{n+1}) ដែល x_0, x_1, ..., x_n\in \mathbb{N}, x_0, x_1, ..., x_n\in [0, 9]
គេបាន N=a^p\equiv v(mod 10^{n+1}) ក្នុងនោះ \displaystyle v=\sum_{i=0}^{n}(\overline{x_0x_1...x_{n-1}})^i(x_n^p)^{(i)}(mod 10^{n+1-i})
បើ v\equiv k(mod 10^{n+1}) នោះគេបាន n+1 លេខចុងក្រោយនៃ N ស្មើនឹង k

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: