លំហាត់គណិតវិទ្យា (វិសមភាព)

គេអោយអនុគមន៍ f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}_{0}^{+} ផ្ទៀងផ្ទាត់ f''(t)>0 \forall{t\in D_f} ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះ a\geq b\geq c ; a, b, c\in D_f គេបានៈ

\displaystyle (\frac{b}{c}-1)f(a)+(\frac{c}{a}-1)f(b)+(\frac{a}{b}-1)f(c)\geq 0

អត្ថបទថ្មីៗ

លំហាត់គណិតវិទ្យា (វិសមភា)

សិស្សពូកែអូឡាំពិក(ខ្មែរនៅវៀតណាម)

នៅវៀតណាមមានបាតុភូតុចំឡែកកើតឡើង

សំនួរប្រឡងសិស្សឆ្នើម

មើលផងដែរ

វិសមភាពទី 1 វ៉ាន់ ឃា

Moldova TST 2006

Mecedonia 1999

IMO Shortlist 1998

IMO Shortlist 1990

Komal magazine

Balkan MO

Advertisements

8 Responses to លំហាត់គណិតវិទ្យា (វិសមភាព)

 1. Layne Luddy says:

  Incredible! Your blog has quite a few comments. How did you get all of these viewers to see your blog I’m very jealous! I’m still getting to know all about posting articles on the net. I’m going to click on more articles on your website to get a better idea how to achieve success. Thanks!

 2. Ab workout says:

  I think the web is amazing, you can find out everything you want any time you want to. good job too otherwise I would in no way have found your post. Thanks for the information and for sharing.

 3. Thank you for this post as it was exactly what I was searching for on the internet. I hope you dont mind me using this article in my college report. I will also credit this post in my report Thank you.

 4. What a nice blog is this. I am very pleased that I did hit upon it. Good post. Many thanks for the valuable info. I will be back for more

 5. khea says:

  what do you want to know about this topic? can you proof?

 6. A really useful posting – Thanks alot, I hope you won’t mind me blogging about this post on my blog,I will bookmark your site Thanks again

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: