ដែនតំលៃ

1 /ចូរគណនាដែនតំលៃនៃអនុគមន៍ y = acos^2x + bsin^2x + ccosxsinx

2/ គណនាដែនតំលៃនៃអនុគមន៍ y = 2010^x + 2010^{-x}

3/ គណនាតំលៃបរមានៃអនុគមន៍ \displaystyle y = \frac{2 + cosx}{sinx + cosx - 2}

4/ គណនាតំលៃបរមានៃអនុគមន៍ \displaystyle y = \frac{cosx + 2sinx + 3}{2cosx - sinx + 4} ចំពោះ x\in (-\pi ; \pi)

5/ គណនាតំលៃបរមានៃអនុគមន៍ \displaystyle y = \frac{sinx}{2 + cosx} ; \forall{x\in [0, \pi]}

6/ គណនាតំលៃបរមានៃអនុគមន៍ \displaystyle y = \frac{2x + 3}{3x^2 + 2x + 3}

7/ គណនាតំលៃបរមានៃអនុគមន៍ \displaystyle y = \frac{3x^2 + 10x + 20}{x^2 + 2x + 3}

8/ កំនត់តំលៃ a \& b ដើម្បីអោយអនុគម៍ \displaystyle y = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + 1} មានដែនតំលៃក្នុងចន្លោះ [-2 ; 5]

9/ គណនាតំលៃ a ដើម្បីអោយអនុគមន៍ \displaystyle y = \frac{x^2 - x + a}{2x - a} មានដែនតំលៃលើសំនុំ R

10/ រកតំលៃ a ដើម្បីអោយ \displaystyle y = \frac{x - 1}{x^2 - a} មានដែនតំលៃនៅក្នុងចន្លោះ [-1 ; 0]

11/ គណនាដែនតំលៃនៃអនុគមន៍ \displaystyle y = \frac{-2sin^2x + 3sinxcosx + 4cos^2x - 1}{3sin^2x - 4sinxcosx + cos^2x + 2}

12/ គណនាតំលៃបរមានៃអនុគមន៍ \displaystyle y = \frac{2sinx + cosx - 3}{3cosx - 4sinx + 7}

13/ បង្ហាញថា \displaystyle \biggl|\frac{cos3x + asin3x + 3}{2 + cos3x}\biggl|\leq \frac{1 + \sqrt{1 + 3a^2}}{3} ; \forall{x\in R}

14/ គណនាតំលៃបរមានៃអនុគមន៍ \displaystyle y = \frac{20x^2 + 10x + 3}{3x^3 + 2x + 1}

15/ គណនាតំលៃបរមានៃអនុគមន៍ y = 2sin^2x + 4sinxcosx + \sqrt{5}

16/ គណនាដែនតំលៃនៃអនុគមន៍ y = cos^3xcos3x - sin^3xcos3x

17 / គណនាតំលៃបរមានៃអនុគមន៍ \displaystyle y = \sqrt[4]{sinx} + \sqrt[4]{cosx}


ចូរសាកល្បងធ្វើសិនទៅខ្ញុំនៅមិនទាន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សំរាប់សរសេរចំលើយទេ។

Advertisements

3 Responses to ដែនតំលៃ

 1. kheavan says:

  ចំលើយលំហាត់1
  គណនាដែនតំលៃអនុគមន៍ y

  យើងមាន y = acos^2x + bsin^2x + ccosxsinx

  \displaystyle y = a(\frac{1 + cos2x}{2}) + b(\frac{1 - cos2x}{2}) + c(\frac{sin2x}{2})

  \displaystyle y = (\frac{a - b}{2})cos2x + (\frac{c}{2})sin2x + \frac{a + b}{2}

  យើងមាន
  \displaystyle |(\frac{a - b}{2})cos2x + (\frac{c}{2})sin2x|\leq \sqrt{\biggl[(\frac{a - b}{2})^2 + (\frac{c}{2})^2\biggl](cos^22x + sin^22x)}= \frac{\sqrt{(a - b)^2 + c^2}}{2}

 2. Pingback: លំហាត់គណិតវិទ្យា​ ល្អសំរាប់សិស្ស – Math Khmer free

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: